http://www.archdaily.com/782682/kindergarden-syd-arkitekter
http://www.archdaily.com/782682/kindergarden-syd-arkitekter

Knerten barnehage er plukket ut til å være med på utstillingen In Therapy,

på Arkitektur Bienalen i Venezia 2016, i den Nordiske Paviljongen.